Video z akcie Seniorská rybka

www.youtube.com/watch?v=S1AO217f_mc