Oslava 20. Výročia založenia zariadenia Straník Zástranie 41/29

/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151013-192405-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-055732-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-055744-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-055749-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-055801-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-093422-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-093429-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-093434-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-093446-jpg/
/album/oslava-20-vyrocia-zalozenia-zariadenia-stranik-zastranie-41-29/a20151014-101228-jpg/

—————