Oslava 20. Výročia založenia zariadenia Straník Zástranie 41/29

Chceli by sme sa poďakovať hosťom, že si našli čas a prijali pozvanie a za pomoc pri príprave a realizácíí Dáške O., Janke M., Janke Ď., Milke Ž., Žanetke V. a Jankovi Š. Ďakujeme