Čistenie okolia nášho vodojemu - prosíme návštevníkov o udržiavanie poriadku

Táto fotogaléria je prázdna.