Vyhľadávanie


Kontakt

Centrum sociálnych služieb STRANÍK Žilina, mestská časť Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina


tel.: 041/5667865

Dnešný deň - Kontrola vlastnej úrody v skleníku, očistenie skaliek, muškátov a pozametanie dvora