Výlet do Snežnice

02.10.2011 13:05

Dňa 10.10.2011 máme naplánovaný celodenný výlet do Snežnice spojený s opekaním.

—————

Späť