Október - mesiac úcty k starším

22.09.2012 11:33

16.10.2012 mladší obyvatelia pripravili svojim starším spolubývajúcim hudobný program - posedenie pri harmonika a peknej pesničke.

—————

Späť