30.10.2011 od 12.00 hod. do 17.00 hod. sa uskutoční predajná výstava výrobkov klientov v areáli prevádzky muži (bývalá základná škola Zástranie)

25.10.2011 08:03

—————

Späť