Vyhľadávanie


Kontakt

Centrum sociálnych služieb STRANÍK Žilina, mestská časť Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina


tel.: 041/5667865

Výlet do Snežnice

02.10.2011 13:05

Dňa 10.10.2011 máme naplánovaný celodenný výlet do Snežnice spojený s opekaním.