Vyhľadávanie


Kontakt

Centrum sociálnych služieb STRANÍK Žilina, mestská časť Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina


tel.: 041/5667865

Predajná výstava v priestoroch ŽSK

02.08.2011 09:16

V dňoch 31.8. až 30.9.2011 bude prebiehať predajná výstava výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb.