Vyhľadávanie


Kontakt

Centrum sociálnych služieb STRANÍK Žilina, mestská časť Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina


tel.: 041/5667865

"Na husličkách maľované"

23.11.2011 09:10

Dňa 5.12.2011 si pôjdeme pozrieľ výstavu v areáli Budatínskeho zámku s názvom " Na husličkách maľované!