Vyhľadávanie


Kontakt

Centrum sociálnych služieb STRANÍK Žilina, mestská časť Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina


tel.: 041/5667865

Hipoterapia a canisterapia

10.04.2012 11:06

14.4.2012 . o 10.00 hod. prvé stretnutie na ranči DROGIDA.