Vyhľadávanie


Kontakt

Centrum sociálnych služieb STRANÍK Žilina, mestská časť Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina
Riaditeľka CSS STRANÍK, Na Straník 335/24
Ing. Iveta Ďurišová
cssstranik.durisova@vuczilina.sk
Poverená vedením CSS, Zástranie 41/29
Mgr. Lenka Hirjaková
csszastranie.hirjakova@vuczilina.sk
Sociálny pracovník
Mgr. Jozef Bukový
csszastranie.bukovy@vuczilina.sk


tel.: 041/5667865

E-mail: csszastranie.hirjakova@vuczilina.sk

Naše logo